Reklamační podmínky a odstoupení od smlouvy

 • Domů
 • Reklamační podmínky a odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Jak mám postupovat při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu?

Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží nám sdělte své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat nás na e-mailu trade@collagenforbeauty.com nebo můžete použít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete na www.collagenforbeauty.com.

Zboží neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zašlete na adresu Kukorelliho 16, 085 01 Bardejov . Pokud jste v souvislosti s uzavřením smlouvy od nás obdrželi zboží navíc zdarma („dárek“), je třeba vrátit i tento dárek.

Kupní cenu zboží vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však můžeme v souladu se zákonem počkat, až nám zboží nevrátíte. V případě, že odstoupíte v prvních 14 dnech od doručení zboží, náleží vám i náhrada nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kdy můžu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?

U nás můžete vrátit každé zboží, které jste si u nás koupili.

Zboží nelze vrátit z hygienických důvodů (např. otevřené kosmetické a jiné výrobky, které přicházejí do přímého styku s pokožkou).

Dovolujeme si vás upozornit, že podle zákona odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. používáte-li jste jej již jednou vyzkoušeli).

Kontakty

Všechny dotazy týkající se odstoupení bez udání důvodu vám rádi zodpovíme, pokud nás budete kontaktovat na e-mailu trade@collagenforbeauty.com.

Reklamace

 1. Pokud má zboží při dodání vadu, můžeme se společně dohodnout na kompenzaci ve formě náhradního dodání. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, můžete také odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Za vady na zboží odpovídáme, projeví-li se během dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obalu zboží.
 3. Za vadné se považuje hlavně zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží ke svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno v dohodnutém množství. Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Rovněž za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad rámec vaší objednávky. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).
 4. Všechny dotazy týkající se reklamace vám rádi zodpovíme, pokud nás budete kontaktovat na e-mailu trade@collagenforbeauty.com. Reklamované zboží nám zašlete na adresu Kukorelliho 16, 085 01 Bardejov spolu s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete na www.collagenforbeauty.com nezapomeňte uvést, v čem vidíte vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.
 5. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí, vás budeme informovat prostřednictvím e-mailových zpráv. Můžeme se s vámi spojit i telefonicky.
 6. V případě zamítnutí reklamace uplatněné do 12 měsíců od data nákupu máte právo na zaslání odborného posouzení. V případě reklamace uplatněné po tomto období máte při zamítnuté reklamaci možnost nechat si zboží odborně posoudit u osoby uvedené v oznámení o zamítnutí reklamace, a to na naše náklady.
 7. O reklamaci rozhodneme neprodleně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.
 8. Náklady spojené s vrácením zboží hradíme v případě oprávněné reklamace my.
 9. Kupujícímu se vždy doporučuje prodávajícího před vrácením kontaktovat a ověřit, zda prodávající vrácení pro danou reklamaci požaduje.