Ogólne warunki sprzedaży

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin określa relację między nami, firmą COLLAGEN FOR BEAUTY sr o., CHVALKOVICE 9 683 41 BOHDALICE, Republika Czeska, ID: 02455595, jako sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego www.collagenforbeauty.com, a Tobą, naszego klienta, który zawiera z nami umowę kupna.
  2. Traktujemy naszych klientów jednakowo i zapewniamy im te same korzyści, niezależnie od tego, czy są konsumentami, czy nie. Dlatego wszyscy nasi klienci podlegają zasadom określonym w niniejszym regulaminie.
  3. Niniejsze warunki mają na celu przede wszystkim zakup towarów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
 2. Zawarcie umowy kupna
  1. Możesz zawrzeć z nami umowę kupna zdalnie za pośrednictwem sklepu internetowego.
  2. W przypadku umowy kupna zawartej na odległość, zamówienie poprzez przesłanie go na stronie internetowej stanowi propozycję zawarcia umowy kupna. Zamówienie jest ważne 7 dni, a jego otrzymanie potwierdzimy e-mailem. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez nas oferty w postaci wysyłki zamówionego towaru. O wysyłce towaru poinformujemy Cię e-mailem.
  3. Towar dostarczamy w ramach dostępności naszego magazynu. W szczególnych przypadkach (zwłaszcza podczas rabatów lub wyprzedaży) jesteśmy uprawnieni do określenia maksymalnej ilości, jaką możemy Państwu dostarczyć.
 3. Rezygnacja bez podania przyczyny
  1. Zgodnie z prawem masz prawo odstąpić od umowy zawartej przez Internet bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru. U nas każdy kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
  2. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, konieczne jest poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy we wskazanym terminie. Najwygodniejszą opcją jest kontakt pod adresem trade@collagenforbeauty.com. Możesz również skorzystać z przykładowego formularza rezygnacji, który znajdziesz na stronie www.collagenforbeauty.com.
  3. Jeśli odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci cenę zakupu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia towaru przysługuje Ci również zwrot kosztów dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru. W przypadku późniejszego odstąpienia od umowy zwracamy tylko cenę zakupu towaru. Wspomniane środki zwrócimy Ci niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia wypłaty. Jednak zgodnie z prawem możemy poczekać z zapłatą, aż zwrócisz nam towar. Do płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do zapłaty ceny zakupu, chyba że uzgodnimy inaczej.
  4. Wysłać towar na adres Kukorelliho 16, 085 01 Bardejov niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia. Jeżeli w związku z zawarciem umowy sprzedawca wyśle klientowi za darmo dodatkowe towary („prezent”), to również ten prezent należy zwrócić. W takim przypadku pokrywasz koszty związane ze zwrotem towaru.
  5. Zwracamy uwagę, że zgodnie z prawem ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru towar (np. jeśli już raz próbowałeś).
 4. Reklamacja
  1. Jeśli towar ma błąd podczas dostawy, możemy uzgodnić odszkodowanie w postaci dostawy zastępczej. W przypadku, gdy takie usunięcie błędu byłoby dla nas niemożliwe lub nieuzasadnione, możesz również odstąpić od umowy kupna.
  2. Odpowiadamy za wady towaru, jeżeli ujawnią się one w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru lub do upływu terminu ważności wskazanego na opakowaniu towaru.
  3. Towar, który nie ma zwyczajnych lub prezentowanych właściwości, nie spełnia swojego przeznaczenia, nie spełnia wymogów przepisów prawa lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości, uważa się za wadliwy. Należy pamiętać, że zwiększona wrażliwość lub wystąpienie reakcji alergicznej na dostarczony towar nie może być uważane za wadę towaru. Braki prezentów i innych bezpłatnych usług, które świadczymy poza zakresem zamówienia, również nie mogą być uważane za wadę produktu. Zdjęcia towarów w naszym sklepie internetowym mają charakter poglądowy i nie stanowią wiążącego przedstawienia właściwości towaru (opakowanie towaru może się różnić np. ze względu na zmianę opakowania przez producenta).
  4. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące roszczenia, jeśli skontaktujesz się z nami pod adresem trade@collagenforbeauty.com. Reklamowany towar wyślij do nas na adres Kukorelliho 16, 085 01 Bardejov wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, nie zapomnij podać, co widzisz jako wadę towaru lub w jaki sposób wada się objawia, lub poprosić o sposób ekwipunek.
  5. O postępach w rozpatrzeniu reklamacji, w szczególności o jej przyjęciu, rozpatrzeniu lub odrzuceniu poinformujemy Cię za pośrednictwem wiadomości e-mail. Możemy również skontaktować się z Tobą telefonicznie.
  6. W przypadku odrzucenia reklamacji zgłoszonej w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu masz prawo przesłać ekspertyzę. W przypadku reklamacji zgłoszonej po tym okresie masz możliwość profesjonalnej oceny towaru przez osobę wskazaną w zgłoszeniu odrzucenia reklamacji na nasz koszt .Pan. Bezzwłocznie podejmiemy decyzję w sprawie reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie błędu, nie potrwa dłużej niż 30 dni. W przeciwnym razie masz prawo do odstąpienia od umowy kupna. W celu dotrzymania podanego terminu niezbędne jest zapewnienie niezbędnej współpracy.
  7. W przypadku uzasadnionej reklamacji pokrywamy koszty związane ze zwrotem towaru.
  8. Kupujący zawsze powinien skontaktować się ze sprzedawcą przed dokonaniem zwrotu i zweryfikować, czy sprzedawca żąda zwrotu danej reklamacji.
 5. Sposób płatności i dostawy
  1. Możesz wybrać sposób płatności i dostawy spośród oferowanych przez nas opcji. Przed wysłaniem zamówienia zawsze poinformujemy Cię o wybranej formie płatności i dostawy oraz związanych z nimi kosztach.
  2. Aktualnie oferowane metody płatności i dostawy wraz z cenami znajdziesz na naszej stronie www.collagenforbeauty.com
  3. Podany czas dostawy ma charakter wyłącznie informacyjny i opiera się na przewidywanym czasie dostawy danej firmy transportowej.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do darmowej dostawy towaru w wybranych przypadkach.
 6. Dodatkowe informacje
  1. Naszym klientom zapewniamy różne rabaty oraz bony upominkowe i inne. Ich stosowanie rządzi się regulaminem, o którym każdorazowo informujemy klienta. O ile nie zaznaczono inaczej, każdy kupon rabatowy lub upominkowy może być wykorzystany tylko raz i tylko jeden kupon tego samego rodzaju może być wykorzystany do jednego zakupu. O ile nie zaznaczono inaczej, rabaty i promocje na towary nie łączą się ze sobą. Jeżeli wartość bonu podarunkowego jest wyższa niż wartość całego zakupu, różnica nie jest przenoszona na nowy bon, a niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi.
  2. W związku z dokonanym zakupem możesz otrzymać ankietę ewaluacyjną przez osobę trzecią. W ten sposób możesz dzielić się swoimi doświadczeniami zakupowymi i towarami z innymi. Będzie nam bardzo miło, jeśli wypełnisz ankietę.
 7. Wysyłanie próbek
  1. Wybranym klientom oferujemy bezpłatną wysyłkę próbek. Zastrzegamy sobie możliwość nieodpłatnego wysłania przesyłki zawierającej próbki naszych produktów w celu wypróbowania produktów oferowanych w sklepie internetowym, zgodnie z aktualną ofertą sklepu internetowego.
  2. Wybór darmowych próbek do wysyłki w tym celu jest ograniczony stanem magazynowym oraz aktualną ofertą sklepu internetowego.
  3. Celem wysłania bezpłatnych próbek jest poinformowanie klienta o ofercie sklepu internetowego, a nie określenie jakości czy wykonanie według uzgodnionej próbki. Usługa wysłania bezpłatnych próbek jest bezpłatną usługą o charakterze reklamowym i nie stanowi realizacji umowy kupna. Jakakolwiek niezgodność w przesłanej próbce nie stanowi podstawy do wadliwego wykonania.
  4. Możesz skontaktować się z Tobą w celu sprawdzenia Twojego zadowolenia z wybranego przez Ciebie produktu, a prosząc o przesłanie produktu wyrażasz zgodę na ewentualny kontakt.
  5. Oferujemy również usługę pierwszego przymierzenia próbek, z których możesz skorzystać przy zakupie wybranych produktów. Jeśli podczas zakupu wybranych produktów wybierzesz opcję „Próbka do wypróbowania”, wraz z zakupionym produktem wyślemy Ci próbkę tego produktu. Możesz więc najpierw wypróbować właściwości tego produktu na próbce i nie musisz sam rozpakowywać zakupionego produktu. Jeśli po wypróbowaniu próbki nie jesteś zadowolony z produktu, możesz go odesłać bez opakowania na nasz koszt. To oczywiście nie wpływa na Twoje prawo do odstąpienia od umowy.
 8. Informacje ogólne
  1. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia klientowi paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestracji otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
  2. Przedmiotem pozasądowych postępowań w sprawach spornych lub przyjmowaniem skarg konsumenckich jest Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov .więc ja. Spór można rozwiązać online. Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą przy Bajkalská 21/A, 827 99 Bratysława 27, jest również organem nadzoru nad działalnością naszej firmy.
  3. Umowa zawierana jest w języku słowackim i podlega porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej. Miejscem wykonania jest Słowacja.
  4. Wszystkie ceny produktów i usług zawierają podatek VAT obowiązujący w momencie wysłania zamówienia. W przypadku, gdy podatek VAT do momentu zawarcia umowy kupna lub do czasu wysłania towaru klient, uwzględniając wybrany rodzaj płatności, zobowiązany jest do zapłaty zaległości w cenie zakupu, lub Sprzedawca niezwłocznie wyśle Klientowi wiadomość e-mail z prośbą o powiadomienie, gdzie nadpłata ceny zakupu może zostać zapłacona Klientowi.
  5. Wysyłając zamówienie wyrażasz zgodę na przesłanie dokumentu podatkowego w formie elektronicznej. Dokument podatkowy prześlemy drogą elektroniczną w e-mailu do wysyłki zamówienia. Jeśli jednak chcesz przesłać dokument podatkowy w formie papierowej, napisz do nas wiadomość, a wyślemy Ci dokument podatkowy wraz z towarem.
  6. Wszystkie ceny produktów, w tym oferty specjalne, obowiązują do odwołania lub wyprzedania.